آگهی مزایده عمومی فروش یونجه(چین دوم) 1395/04/01

آگهی مزایده عمومی فروش یونجه 1395/03/11

آگهی مزایده عمومی فروش کلش 1395/03/10

«شعار شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس: توکل بر خدا، کار تیمی، مسئولیت پذیری، انجام درست کار درست»
اخبار شركت

مراسم افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار در اراضی دیم شرکت پارس

افتتاحیه پروژه آبیاری تحت فشار (سنتر پیوت) در اراضی دیم 429 هکتاری واحد پارس2 شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

1394/03/30

مراسم گرامیداشت هفته کار و کارگر و بسیج کارگری

مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور فرماندهی ناحیه بسیج سپاه پارس آباد

1393/11/20

 

 

 

 

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

موسسه تحقيقات خاك و آب

سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور