آگهی مزایده عمومی فروش یونجه(چین دوم) 1395/04/01

آگهی مزایده عمومی فروش یونجه 1395/03/11

آگهی مزایده عمومی فروش کلش 1395/03/10

«شعار شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس: توکل بر خدا، کار تیمی، مسئولیت پذیری، انجام درست کار درست»
 
اخبار شركت
 

برداشت محصولات زراعی

برداشت محصولات زراعی گندم و جو آبی و دیم کلزا از اراضی شرکت از نیمه دوم خرداد ماه شروع شده است

1396/3/25

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

به مناسبت هفته کار و بسیج کارگری مراسمی در مورخ 10/2/1396 در محل نمازخانه اداره مرکزی شرکت برگزار گردید.

1396/2/10

برگزاری مراسم دهه مبارکه فجر

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر مراسمی در مورخه 17/11/1395 در محل نمازخانه شرکت برگزار گردید.

1395/11/17

تشکیل جلسه مدیریت استراتژیک

تشکیل جلسه مدیریت استراتژیک با حضور مدیران و روسای ارشد شرکت

1395/10/13

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

موسسه تحقيقات خاك و آب

سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور